Sandwich, Burger

Bánh mì cá ngừ phô mai

Bánh mì cá ngừ phô mai

Bánh mì đen thịt bò xông khói

Bánh mì đen thịt bò xông khói

Buger kẹp thịt bò nhập khẩu

Buger kẹp thịt bò nhập khẩu

Bánh mì cá ngừ phô mai

Bánh mì đen thịt bò xông khói

Buger kẹp thịt bò nhập khẩu

Back to top